บทที่ ๐ กราบครูอาจารย์

*********
ก้มกรานกราบครูกลอนสุนทรภู่
บรมครู ผู้สรรค์ู้ วรรณศิลป์
สมญานามจอมกวีสี่แผ่นดิน
ผู้ร้อยริน รจนา ภาษาไทย

ขออัญเชิญ
เสี้ยวเศษผงธุลี
พรสวรรค์กานท์กวีผู้ยิ่งใหญ่
มาสถิตสู่ห้วงแห่งดวงใจ
ให้ว่องไวคำพจน์บทประพันธ์

ใช่
อาจเอื่อมเทียบเคียงจำเรียงแบบ
ให้เนียนแนบแนวทางท่านสร้างสรรค์
เพียงขอยึด ครรลอง คล้องจำนรรจ์
ได้รำพัน ความหลัง ครั้งยังเยาว์

อันร้อยกรองของไทยใช้ความคิด
ใช้คณิตศาสตร์ด้วยช่วยคลายเขลา
มีกฏเกณฑ์เกื้อกันเลือกสรรค์เอา
เรื่องเพริศเพราพริ้งเพราะไม่เจาะจง

เพราะสิ่งนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้
แต่ว่าจุด มุ่งหมาย ที่ประสงค์
ช่วยสืบสานความเป็นไทยให้ดำรง
ได้ยืนยง ยั้งอยู่ คู่ฟ้าดิน@
นายพงศักดิ์ วุฒิสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ