สื่อการสอนเรื่องวงรี

วิธีใช้ ใช้สไลเดอร์เลื่อนปรับค่า h k a และ b

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

ถ้าเข้าไม่ได้ ไปดาวโหลด java ที่ http://java.com/en

krupongsak, 12 April 2013, Created with GeoGebra