การหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด

วิธีใช้ ใช้เมาส์ลากจุด A จุด B ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ แล้ว ลากแถบสีเทาลงดูทีละบรรทัด

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

krupongsak, 12 April 2013, Created with GeoGebra